Asian Citrus Congress 2023 logo

ACC 2023 Souvenir

Organization Patrons

Chief Patron

Dr. Himanshu Pathak

Secretary, DARE and Director General, ICAR,
New Delhi, India


Patrons

Dr. T R Sharma

Deputy Director General (Horticultural Science) ICAR,
New Delhi, India

Dr. C D Mayee

Former Chairman, Agricultural Scientists Recruitment Board,
New Delhi, India


Convenor

Dr. Dilip Ghosh

President, Indian Society Citriculture, Nagpur, India &
Director, ICAR-Central Citrus Research Institute, Nagpur, India


International Advisory Committee

Dr. Kwan Song, South Korea

Dr. Ravi Khetarpal, Thailand

Dr. Juliana Freitas-Astúa, Brazil

Dr. Swadeshmukul Santra, USA

Dr. S P Ghosh, India

Dr. Quoe Nauyen, Vietnam

Dr. M S Reddy, USA

Dr. K L Chadha, India

Dr. B N Mahto, Nepal

Dr. Tripti Vashisth, USA

Dr. Umesh Acharya, Nepal

Dr. Nguyen Bao Quoc, Vietnam

Dr. D M J B Senanayake, Sri Lanka

Dr. Renato Bassanezi, Brazil

Dr. Bhimu Patil, USA

Dr. T Mohapatra, India

Dr. Binod Saha, Nepal

Dr. Balaji Aglave, USA

Dr. Ali Ozcan, Turkey

Dr. Siddarame Gowda, USA

Dr. H P Singh, India

Dr. N Krishna Kumar, India

Dr. Jigme Tenzin, Bhutan

Dr. Manjul Dutt, USA

Dr. Nguyen Van Hoa, Vietnam

Dr. M Angamuthu, India


National Advisory Committee

Dr. Sharad Gadakh, Akola

Dr Anupam Mishra, Imphal

Dr. Bidyut Chadan Deka, Jorhat

Dr. Y S Ahlawat, New Delhi

Dr. V B Patel, New Delhi

Dr. Sudhakar Pandey, New Delhi

Dr. Anil Kumar, new Delhi

Sh. Priya Ranjan, New Delhi

Sh. Eknath Dawale, Mumbai

Dr. B M C Reddy, Bangalore

Dr. Manish Das, Anand

Dr. A K Sharma, Roorkee

Dr. S P Das, Gangtok

Dr. A K Singh, Jhansi

Dr. Prabhat Kumar, New Delhi

Dr. J Adiga Dinakar, Puttur

Dr. Brajesh Singh, Shimla

Dr. K Suresh, Pedavegi

Dr. Eaknath Chakurkar, Port Blair

Dr. Harsh Chauhan, Roorkee

Dr. R K Pal, New Delhi

Dr. M S Ladaniya, Nagpur

Dr. V J Shivankar, Nagpur

Dr. S S Malani, Amravati

Dr. D M Panchbhai, Akola

Dr. V K Baranwal, New Delhi

Dr. M Krishna Reddy, Bengaluru

Dr. Pokhar Rawal, Udaipur

Dr. Pratibha Sharma, Jaipur

Dr. Dinesh Kumar, New Delhi

Dr. P K Chakraborty, New Delhi

Dr. T Janakiram, West Godavari

Dr. S S Gosal, Ludhiana

Dr. Ashutosh Murkute, Wardha

Dr. Sanjay Kumar Singh, Bangalore

Dr. V K Mishra, Barapani

Dr. Y G Prasad, Nagpur

Dr. N G Patil, Nagpur

Dr. T Damodaran, Lucknow

Dr. R Selvarajan, Tiruchirappalli

Dr. Kaushik Banerjee, Pune

Dr. Bikash Das, Muzaffarpur

Dr. R A Marathe, Solapur

Dr. K B Hebbar, Kasaragod

Dr. Vijay Mahajan, Pune

Dr. T K Behera, Varanasi

Dr. Jagdish Rane, Bikaner

Dr. G Byju, Thiruvananthapuram

Dr. K V Prasad, Pune

Dr. Dinesh Raghavan, Kozhikode

Dr. M K Verma, Srinagar

Dr. V P Sharma, Solan

Dr. Vijay Bhardwaj, Ajmer

Dr. Prakash Patil, Bengaluru

Dr. B N Chakraborty, Kolkata

Dr. R N Pandey, Anand

Dr. S R Niranjana, Mysore

Dr. Ashok Bhattacharyya, Jorhat

Dr. G T Behere, Nagpur

Dr. W S Dhillon, Ludhiana


Local Organizing Committee

Convenor

Dr. Dilip Ghosh

Organizing Secretaries

Dr. S S Roy

Dr. Naresh M Meshram

Dr. A K Das

Dr. R K Sonkar

Co- Organizing Secretaries

Dr. A Thirugnanavel

Dr. J P Tej Kumar

Dr. Surajit Mondal

Dr. Kiran Kumar Kommu

Dr. Sangeeta Bhattacharyya

Dr. Venkatraman Bansode


Members

Dr. Prakash Kadu

Dr. D V R Sai Gopal

Dr. D H Paithankar

Dr. U R Sangle

Dr. Akhilesh Srivastava

Dr. Evening Stone Marboh

Dr. Y V Ingle

Dr. Tinni Pillai

Dr. Sanjay Patil

Dr. Ashish Warghane

Dr. K R Rajadurai

Dr. M H Shete

Dr. P S Pawar

Dr. Megha Dahale

Dr. U A Raut

Dr. H B Goramnagar

Mr. Rakesh Jatav

Dr. Sunil Kumar

Dr. Prakash Kadu

Dr. D V R Sai Gopal

Dr. Vilas K Kharche

Dr. P S Pannu

Dr. Awtar Singh

Dr. D T Meshram

Dr. Pradeep Shukla

Dr. C D Deokar

Dr. Benukar Biswas

Dr. Susheel Kumar Sharma

Dr. Sikha Deka

Dr. Krishan Kumar

Dr. D Sirnivas Reddy

Dr. B M Muralidhara

Dr. Ravi Kumar Meena

Dr. S R Patil

Dr. M S Saharan

Dr. Sandeep Raheja

Sh. Yashwant Sorte

Dr. Ashok Kumar

Dr. Vilas K Kharche

Dr. S Priya Devi

Dr. Vijayakumari N

Dr. R M Gade

Dr. A K Dubey

Dr. H S Rattanpal

Dr. S Priya Devi

Dr. A Suryawanshi

Dr. Sandip Singh

Dr. Darshan Kadam

Dr. Tasvina Borah

Dr. L Mukunda Lakshmi

Dr. Lonasang Wangchu

Dr. T Rajashekaram

Dr. Sunil Pareek

Dr. S G Bharad

Dr. S K Sharma

Miss Lily Verghese

Sh. Yogesh Jadhao

Mrs. Bandela Sravanthi

Dr. Vijayakumari N

Dr. R M Gade

Dr. K D Thakur

Dr. R K Kakoti

Dr. Pranab Dutta

Dr. Kiran Bhagat

Dr. Pragati Misra

Dr. Anita Arora

Dr. Makarand Joshi

Dr. Shrikant Bramhankar

Dr. R Nagaraju

Dr. Bijit Saud

Dr. K T Venkata Ramana

Dr. Amalendu Ghosh

Dr. P K Nagare

Dr. Y B Dharmik

Dr. V U Raut

Dr. Ranjit Pal

Mr. Santosh Khaire

Dr. S. Gahukar

Dr. K D Thakur

Dr. R K Kakoti